Tato stránka bude správne zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeci, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plne použitelná.


Vodovod Pomoraví, svazek obcí se skládá z 33 obcí 3 bývalých okresů Šumperk, Olomouc, Prostějov.
Byl registrován dne 31.8.1993 a je veden pod č.j. VV/733/93-6 ZS/Št. v rejstříku svazku obcí u Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Orgány svazku jsou :

Valná hromada
Představenstvo
Kontrolní a revizní komise

hlavní stránka popis seznam členové dokumenty současný plán usnesení VH mapa kontakt